Palvelut

Tilaajan päätösmenettelyä varten laaditaan projektikohtainen toimintasuunnitelma ja kustannusarvio. Kaikki työvaiheet ja tarvikehankinnat tapahtuvat vain asiakkaan hyväksymällä tavalla. Tarjoussuunnittelua varten kuluton alkukartoitus.

Ilmanvaihtokanavien purku

Tilat esivalmistellaan, suojataan ja purkutyö tehdään osastoittain.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Venttiilien, tulo- ja poistoilmakoneen pesu. Kanavissa mekaaninen harjapuhdistus.

Vaativimmissa kohteissa kuten sairaaloissa ja terveysasemilla kanavien desinfiointi.

Työvaiheiden aikana ilmanvaihtokanavien ja siihen kuuluvien osien kuntokartoitus.

Rasvakanavan ja huippuimurin puhdistus.

Kohteista toimitetaan raportti ja kuvat.

Jatkuvalla puhdistuksella ylläpidetään sisäilman laatua ja paloturvallisuutta.

Ilmanvaihtokanavien asennus

Asennustyöt suoritetaan arkkitehdin ja IV-suunnittelijan piirustusten mukaisesti.

Ilmanvaihtokoneen asennus

Asennetaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmanvaihtokanavien eristys

Eristys vähentää haitallisen melun ja lämpövaihtelun vaikutuksia, sekä säästää energiakuluissa.

Paloeristys estää palon leviämisen rakennuksessa.

Ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt

Puhtaan ilman lisäksi mitataan onko tiloissa vaadittava ilmamäärä ja tasapainoitettu ilmanpaine.

Kohteista toimitetaan mittauspöytäkirja ja raportti.

Muut palvelut

Suodattimien vaihto ja kammion puhdistus

Savukoe

Kanavien videointi

Painekoe 

Äänikoe

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency